Herkles Rambo Trail Tour27/10

Erik och Göran Johansson tog sig an 9km i Göteborg. Mikael Flint var banläggare i Kållered och hade hittat alla upp och nedförsbackar samt sumphål i totalt obanad teräng. Den inlagda spurtsträckan bestod av 1,5 km genom Rambo mosse, mycket blött! Erik gick in på plats 34 på tiden 57 min och göran kom på 67 minuter